mekanisk spänning

May 16, 2018 @ 17:29Categories: TräningsTankar&Pass

Mekanisk spänning är ett av tre sätt att bygga muskelmassa och kan uppstå när muskeln antingen kontraheras/spännas eller genom att stretcha. För att inte förvirra er vill jag bara poängtera att det inte enligt Tyngre finns några studier om att muskelmassan hos människor skulle öka speciellt mycket genom att endast stretcha, det finns dock på studier på djur. Det första alternativet är därför att föredra! Det vill säga när muskeln arbetar mot spänning, i detta fallet vikt och då kontraheras. Det säger sig självt att ju högre spänning muskeln utsätts för detta bättre blir resultatet om målet att är söka i muskelmassa. Såklart är det viktigt att komma ihåg att inte överbelasta musklerna, då ökar risken att andra muskler kopplas på och du jobbar felaktigt, risken för skador blir också större om du lastar på överdrivet mycket vikt. Vad är för mycket och för lite vikt då? Jo, många källor säger att en vikt på 60-75% av ditt 1 max rep är optimalt. Den vikten orkar du ofta göra 8-12 repetitioner av per set vilket också är det mest lämpliga antalet om man vill bli större. 

Som jag skrivit tidigare på bloggen jobbar denna metod om man väljer att kalla det de tillsammans med två stycken andra. Metabol stress har jag redan förklarat men jag har en kvar att redogöra och det är skada på muskelfibrerna. Den tar jag vid ett senare tillfälle! 

Comments (0)
OPTIONS